DỰ ÁN KHU DÂN CƯ SÀI GÒN SOUTH VILLAGE

Sổ Hồng - Hợp Đồng
5 Tỷ - 8 Tỷ
Phước Kiển Nhà Bè

#1 DỰ ÁN KDC LÀNG ĐẠI HỌC NHÀ BÈ A B C

Sổ Hồng
10 Tỷ - 20 Tỷ
Phước Kiển Nhà Bè

#1 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ GIA LONG RIVERSIDE NHÀ BÈ

Sổ Hồng - Hợp Đồng
5 Tỷ - 7 Tỷ
1368 Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè